De ideale vochtigheidsgraad in huis

De vochtigheidsgraad in huis waarbij mensen zich het meest prettig voelen bedraagt 40 – 60%. Bij deze luchtvochtigheid heeft men minder/geen last van geïrriteerde luchtwegen, droge huid, gesprongen lippen en prikkende ogen. Tevens ondervindt men bij dit vochtgehalte minder/geen schade op natuurlijke materialen zoals hout. Wat nu als de vochtigheidsgraad vaak te laag of juist te hoog is? Welke problemen komen we tegen?

Lage vochtigheidsgraad, droge lucht in huis

Als de vochtigheidsgraad beneden 40% daalt, wordt het klimaat te droog in huis. Een lage luchtvochtigheid beïnvloedt het welbevinden van mensen, maar heeft ook een schadelijke werking op natuurlijke materialen zoals hout. Ga maar na hoeveel houten materialen in een gemiddelde woning aanwezig zijn: meubelen, kasten (-wanden), planken vloeren, plinten, deuren, kozijnen, eventueel muziekinstrumenten. Bij een lage vochtigheidsgraad (lager dan 40%) vertonen houten materialen krimp. Hierdoor ontstaan scheuren en vervormingen in de houten materialen. Vloeren scheuren, plinten laten los, in meubelen ontstaat scheuren, muziekinstrumenten ontstemmen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de gevolgen van een te lage vochtigheidsgraad in huis.

De meeste mensen ervaren veel hinder bij een lage luchtvochtigheid, maar mensen met luchtwegklachten ondervinden meeste hinder van droge lucht. De gevoelige luchtwegen worden sterker geprikkeld met luchtwegirritaties tot gevolg. Vooral tijdens de wintermaanden is de vochtigheidsgraad in huis vaak te laag. In dit jaargetijde bevat buitenlucht weinig vocht omdat de temperaturen laag zijn. In huis en op de werkplek wordt de lucht warm gestookt met behulp van centrale verwarming, gaskachel en houtkachel. De vochtigheidsgraad van de lucht daalt aanzienlijk door het warm stoken van de lucht. Als binnenlucht droog is merk je dit bijvoorbeeld aan het krijgen van stroomschokjes bij het aanraken van andere mensen en het aanraken van een deurklink. Deze schokjes worden veroorzaakt door de toegenomen statische elektriciteit in huis vanwege de verlaagde vochtigheidsgraad. Bij een laag vochtgehalte in huis ervaren mensen meer vermoeidheidsklachten.

Houten materialen raken zwaar beschadigd als de luchtvochtigheid te laag is. Luchtbevochtigers voorkomen een te lage vochtigheidsgraad in huis. Een bevochtiger doseert ongemerkt vocht in de lucht zodat de relatieve luchtvochtigheid boven 40% blijft. Het op niveau houden van het vochtgehalte in het binnenklimaat is eenvoudig met hulp van luchtbevochtigers. De bevochtigers zijn in staat een gezond leefmilieu te behouden en voorkomen schade aan vloeren, meubilair etc. Gezondheidsklachten bij een lage luchtvochtigheid nemen toe doordat met name slijmvliezen sterk worden geprikkeld. Oogklachten, neusklachten en keelklachten nemen toe indien de vochtigheidsgraad in een woning te laag is. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor andere binnenruimten zoals kantoren, fabrieken, winkels, sportcentra etc.

Hoge vochtigheidsgraad, vochtig huis

Bij een te hoge vochtigheidsgraad in huis (hoger dan 60 – 65%) zien we andere problemen. Teveel vocht in de lucht kan leiden tot condensvorming en schimmelgroei in huis. Men ervaart een vochtig huis vaak als benauwd en muf. Schimmelplekken, houtrot, loslatend behang en loslatend stucwerk zijn het gevolg van teveel vocht in de lucht. Houten materialen in huis zetten uit bij een hoge vochtigheidsgraad. Planken vloeren komen hierdoor omhoog, deuren klemmen en muziekinstrumenten raken ontstemd.

De hoge vochtigheidsgraad in huis kan aanzienlijke schade veroorzaken. Het hoge vochtgehalte in de lucht zorgt ervoor dat schimmels zich sterk ontwikkelen. Schimmels houden van vocht en zijn daarom vaak zichtbaar op vochtige plaatsen in huis zoals badkamer, kelder, keuken, opslagplaatsen en kruipruimten. Vochtplekken of zwarte schimmelplekken op muren en wanden wijzen op een te hoge vochtigheidsgraad in huis. Ook zijn bij een hoge luchtvochtigheid meer schimmels in de lucht aanwezig. Deze schimmels bevinden zich in de lucht die we inademen. Vooral mensen met luchtwegklachten en allergie klachten kunnen hierdoor extra benauwdheidsklachten ervaren.

Een hoge vochtigheidsgraad in huis kan door tal van factoren ontstaan. Voorbeelden zijn: de ligging van het huis (bosgebied, grachtenpand), grondsoort bodem, grondwaterpeil, ventilatiemogelijkheden, verkeerde bouwmaterialen mate van isolatie, stookgedrag. Tal van factoren die gedurende lange tijd een te hoge luchtvochtigheid in huis kunnen veroorzaken. Luchtontvochtigers zijn in staat om tientallen liters vocht per dag uit huis te verwijderen zodat een optimale vochtigheidsgraad behouden blijft. De vochtbalans in de woning wordt op het juiste niveau gehouden met een ontvochtiger. Gezondheidsklachten en schade aan inboedel als gevolg van teveel vocht in de lucht worden voorkomen.

Relatieve luchtvochtigheid eenvoudig meten en regelen

De vochtigheidsgraad noemt men ook wel relatieve luchtvochtigheid. Het is een maat voor de hoeveelheid waterdamp dat de lucht bevat, ten opzichte van de hoeveelheid waterdamp dat de lucht maximaal kan bevatten bij de actuele luchttemperatuur. Hygrometers meten eenvoudig de vochtigheidsgraad in huis. Een dergelijke vochtmeter geeft tijdig aan of de lucht in huis te droog of juist te vochtig is. Indien u vragen heeft over de vochtigheidsgraad in uw huis, bel ons gerust.